Reklamasjon

Undersøk varen umiddelbart etter mottak, og sjekk om det er feil eller mangler i henhold til mottatt ordrebekreftelse. Det samme gjelder hvis varen har fått skade under forsendelse. Dersom det oppdages feil eller mangler må reklamasjon skje skriftlig så fort som mulig, og senest 7 dager etter mottak. Er du i tvil, så ta kontakt med oss på telefon 22 65 60 00.